+420 775 707 170, +420 775 630 965 g-color@g-color.cz

Článek

Práškové lakování.


Práškové lakování je jednou z moderních technologií, díky které získáte nový, jedinečný povrch pro Váš produkt.


Práškové hmoty jsou Å™azeny do skupiny průmyslových nátÄ›rových hmot (PNH), od kterých se však od klasických nátÄ›rových barev velmi významnÄ› odlišují. Odborníci proto často práškové barvy Å™adí spíše k plastovým hmotám než klasickým nátÄ›rovým hmotám. Využití práškového lakování má také lepší vliv na pÅ™írodu oproti jiným nátÄ›rovým barvám.
Nanášení barevného prášku.
Prášek je nanášen pomocí speciální pistole, ve které je barevný prášek smíchán s tlakovým vzduchem a následnÄ› nastÅ™íkán na konkrétní pÅ™edmÄ›t. Udržení prášku na pÅ™edmÄ›tu je dílem elektrostatické energie, která je mu dodána. Po nanesení barevného prášku musí být zafixován a vytvrzen. Tento proces probíhá ve vytvrzovací peci, kde se prášek rozpustí a definitivnÄ› se uchytí na práškovaném pÅ™edmÄ›tu.
Možnosti využití práškových plastů.
PůvodnÄ› byly práškové barvy určené pouze pro povrchovou úpravu kovových materiálu, které musely snést vytvrzování o teplotÄ› 150 – 160 °C. Práškové plasty byly a jsou nanášeny pÅ™edevším na pÅ™edmÄ›ty z železa (oceli a litiny), hliníku, mosazi, teplotnÄ› odolné slitiny (dural), ale také na teplotnÄ› odolnÄ›jší sklo a nÄ›které druhy keramiky. Ačkoliv tyto materiály v práškovém lakování stále ještÄ› pÅ™evažují, tak se začínají objevovat i alternativní pÅ™edmÄ›ty pro povrchovou úpravu práškovým lakováním jako je dÅ™evo, plasty a teplotnÄ› málo odolné slitiny.
Výrobky opatÅ™ené práškovým povlakem jsou součástí našeho každodenního života. Práškují se výrobky tzv. bílého programu (pračky, ledničky, sporáky, mikrovlnné trouby), kovový nábytek a bytové doplňky, trezory, zámky vÄ›šáky, kryty spotÅ™ební elektroniky a výpočetní techniky, jízdní kola, sportovní náÅ™adí a posilovací stroje, kanceláÅ™ské a studijní pomůcky, magnetické tabule, drobné pÅ™edmÄ›ty (otvírák, lžíce na boty), díly pro automobilový průmysl (brzdové destičky, disky kol, kovové části interiéru, Å™ada komponentů na motocyklech), radiátory, hasící pÅ™ístroje, dopisní schránky, osvÄ›tlovací tÄ›lesa a lampy, lahve na parfémy a nÄ›které druhy alkoholických nápojů, okrasné kvÄ›tináče, pouzdra na cigarety a tabák, elektrorozvodné skÅ™ínÄ›, kovové podhledy a mnoho dalších vÄ›cí.
NejčastÄ›ji používaným typem práškové barvy jsou epoxidové, hybridní a polyesterové plasty, které mají velké barevné spektrum. Dále je možné si vybírat mezi různými povrchovými úpravami jako je hladký, jemnÄ› strukturovaný a hrubÄ› strukturovaný povrch. Vzhled povrchu práškovaného pÅ™edmÄ›tu může být žilkovaný, antický, čirý či metalický apod. Zároveň je možné upravit povrch pÅ™edmÄ›tu tak, aby imitoval chróm, stÅ™íbro či zlato.
Barevný, plastový povlak vzniklý pÅ™i práškovém lakování má ve svém základu plnit dvÄ› funkce. V prvé Å™adÄ› se jedná o ochranou funkci a následnÄ› o estetickou funkci. Proto je nutné pÅ™ed samotným procesem práškového lakování dobÅ™e promyslet, jaká funkce bude primární, v jakém prostÅ™edí bude pÅ™edmÄ›t užíván a jakým podmínkám bude práškovaný plast muset odolávat.
PÅ™edmÄ›ty, které prošly povrchovou úpravou práškovým lakováním, by podle odborníků mÄ›ly vydržet až po dobu 30 let, což je spíše teorie vzhledem k velkému množství působících vlivů, které snižují životnost plastového povlaku barvy.

Starší články